0908 333 363 premonta@premonta.sk

Služby

  • Zabezpečujeme opravy, rekonštrukcie a montáž kúrenárskych rozvodov.
  • Kompletnú výmenu ventilov, radiátorov, rozvodov a prietokových meračov tepla.
  • Výmena stúpacích a ležatých rozvodov SV, TÚV a plynu.
  • Montáž novej alebo výmena starej vodovodnej batérie, pripojenie odpadového odtoku, pripojenie vody k batériám.
  • Pripojenie umývačky riadu, chladničky s výrobníkom ľadu alebo plynového sporáka.
  • Zhodnotenie závad a následné riešenie problémov.

 

- kontaktujte nás na t. č. 0908 333 363 alebo na premonta@premonta.sk
- dohodneme najskorší vhodný termín
- inštalatér osobne prekonzultuje vaše požiadavky
- informujeme vás o riešení
- návrh rozpočtu a termíny dodávok
- vykonáme prácu podľa požiadaviek a dohody

Inštalatérske práce.
    
inštalácia a výmeny zariaďovacích predmetov
    
dodanie a inštalácia vaní, sprchových kútov
    
dodávky a montáže záchodov a bidetov
    
dodávky a výmeny vodomerov
    
dodávky a montáže vodovodných batérií
    
čistenie a výmena sifónov a výpustom
    
inštalácie čistiacich kusov a spätných klapiek
    
kanalizačné prípojky domov
    
opravy a výmeny stúpačiek
    
opravy a výmeny prasknutého potrubia
    
revízie a rekonštrukcie kanalizácie

Kúrenárske práce.
    
Preplach a čistenie rozvodov
    
zamrazenie systému kúrenia čí vody
    
dodávky a servis bojlerov a prietokových ohrievačov vody
    
dodávky a servis kotlov
    
dodávky a montáže podlahového kúrenia
    
inštalácia a rekonštrukcia vodného chladenia
    
dodávky a servis kotolní
    
dodávky a servis akumulačných nádob
    
dodávky a servis rozdeľovačov a výmenníkov
    
revízie a tlakové skúšky vykurovacích systémov
    
inštalácia a rekonštrukcia vykurovacích systémov
    
dodávky a výmena vykurovacích telies

Plynárenské práce.
    
inštalácia a rekonštrukcia rozvodov plynu
    
revízia rozvodov a detekcie úniku plynu
    
výmeny a revízie plynových spotrebičov
    
dodávky a servis kotlov
    
napojenie kotlov a uvedenie do prevádzky
    
dodávky a výmeny plynomerov
    
zváranie medených rozvodov
    
napojenie plynovej prípojky domov
    
inštalácia a opravy HUP (uzáver plynu)
    
vložkovanie spalinových ciest
    
dodávky a inštalácie hlásičov úniku CO
 
 

PREMONTA s.r.o.


Telefón:
0908 333 363

E-mail:
premonta@premonta.sk

Adresa:
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 36430277

DIČ: 2022003203

Návrat hore